dijous, 10 de desembre de 2009

Això és música?

Aquesta pregunta ha sorgit repetidament davant obres musicals emblemàtiques del segle XX. Ens situem en aquesta perspectiva, la de creadors i creadores sense límitacions: vol lliure. Aquí comença la mostra.