dijous, 28 de febrer de 2008

Música vocal barroca

Tot i que la música instrumental té un gran protagonisme durant el Barroc, les formes vocals també són molt utilitzades.

Per un costat, la música civil o profana es decanta per formes de música vocal dramatitzada (teatralitzada) com l'òpera.

Aquí podem veure una de les òperes més famoses de Henry Purcell, The Fairy QueenPerò també n'hi ha sense teatralitzar, algunes vegades amb temàtica religiosa i altres de temàtica profana: la cantata

Aquesta en concret tracta d'un tema polèmic a l'època: l'ús d'una "droga" que començava a posar-se de moda i que era vista per alguns sectors com a molt perillosa. Parlem del cafè. Es diu "La cantata del cafè" i tracta d'un pare molt preocupat perquè la seva filla en pren molt. L'autor és Johann Sebastian Bach.
Durant el Barroc, l'Església catòlica pateix una greu crisi. Iniciada al Renaixement, aquesta crisi es deu a l'aparició de crítiques com les de Martí Luter o Calví, que originaran tendències religioses diferents però que s'agrupen dins el nom genèric de Reforma Protestant. L'Església Catòlica de Roma prendrà mesures per tal de fidelitzar els seus feligresos. Aquestes mesures s'anomenen Contrarreforma, i consisteixen, en part, a fer ús de tots els recursos artístics impactants que es puguin crear per tal de mostrar i fer ostentació del poder del Vaticà.

La forma musical més utilitzada és la passió i l'oratori. Un dels més famosos és l'anomenat "El Messies" de Georg Friedrich Händel, tradicionalment interpretat per un cor amateur que interpreta aquesta obra per nadal.